مراحل درمان اعتیاد

مراحل درمان اعتیاد در هر مرکز درمانی باید به صورت علمی و کارشناسی شده انجام گردد در غیراینصورت نتیجه ای که انتظار می رود، حاصل نخواهد شد. شما در این صفحه می توانید با مراحل درمان در مرکز تخصصی بستری ترک اعتیاد نگین آشنا شوید.

مراحل درمان در مرکز تخصصی بستری ترک اعتیاد نگین

به محض این که بیمار به مرکز بستری ترک اعتیاد نگین مراجعه می کند. در اولین مرحله درمان اعتیاد، یعنی پذیرش بیمار، یک مشاور روانپزشک بعد از ویزیت بیمار روش درمانی مناسب برای او را تشخیص می دهد و سپس بیمار را به بخش بستری می فرستند و بعد از آن اقداماتی که مربوط به درمان اعتیاد آن فرد است شروع می شود. این مراحل عبارتند از:

  • ویزیت های روزانه که توسط تیم پزشکی روی بیمار انجام می شود
  • انجام آزمایشات لازم روی فرد مورد نظر
  • واکسیناسیون لازم روی بیمار
  • فرد بیمار هر روزه در جلسات مشاوره فردی حاضر می شود
  • یک سری جلسات مشاوره خانوادگی برای او و خانواده اش در نظر گرفته می شود.
  • جلسات مشاوره گروهی برای بهبود روانی بیماران انجام می شود.
  • مددکارهای ترک اعتیاد از شما حمایت می کنند
  • کار درمانی  انجام می شود.
  • اگر فرد بیمار به دندانپزشک نیاز داشت، خدمات دندانپزشکی برای او انجام می شود.
  • در صورت لزوم جلسه مشاوره های تخصصی پزشکی برای او در نظر گرفته می شود.

مراحل درمان اعتیاد در کمپ

همچنین برای فرد بستری شده بهترین هتلینگ ارائه می شود و غذای با کیفیت و مقوی برای ترک اعتیاد در اختیار او قرار می گیرد. در ضمن برای حفظ امنیت جسمی و روانی بیماران از کتابخانه تخصصی دانش اعتیاد، وسایل سمعی بصری، امکانات ورزشی و... فضایی شاد و مطمئن که با استاندارد های سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازگار است را در اختیار شما قرار می دهد.

نکته ی مهم و ارزشمند در مورد مرکز تخصصی ترک اعتیاد نگین این است که بیمار و خانواده ی او بعد از مرخص شدن از این مرکز همچنان هم تحت حمایت تیم مددکاری و روانشناسی ما هستند و در ادامه ی مسیر مسیر خدمات و راهنمایی های لازم را دریافت می کنند تا یک زندگی پاک و به دور از اعتیاد داشته باشند.

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.